اندازه گیری درجه چاقی

اندازه گیری درجه چاقی

پزشکان غالبابرای اینکه قضاوت کنند که آیا فرد اضافه وزن دارد، شاخص توده بدن (BMI) را مورد توجه قرار می دهند ، به عبارتی از تقسیم وزن بر مجذور قد برحسب متر شاخص توده بدن محاسبه می شود .به عنوان مثال اگر فردی باقد ۶۲/۱ متر و وزن ۵/۸۸ کیلو گرم باشد شاخص توده بدن وی ۷۷/۳۳ خواهد بود که براساس تقسیم بندی سازمان بهداشت جهانی در گروه چاق قرار می گیرد.

 

وزن (برحسب کیلوگرم) تقسیم بر مجذور قد (برحسب متر) = شاخص توده بدنی

2454

نمایه توده بدنی

طبقه بندی وضیعت بدنی

کمتر از ۵/۱۸

لاغر

۹/۲۴ – ۵/۱۸

طبیعی

۹/۲۹ – ۲۵

اضافه وزن

۹/۳۴ – ۳۰

چاقی درجه یک

۹/۳۹ – ۳۵

چاقی درجه دو

بیشتر یا مساوی ۴۰

چاقی درجه سه

۰ دیدگاه

پیام بگذارید.

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.