الفبای تمرین در بدنسازی

الفبای تمرین در بدنسازی

 الفبای تمرین در بدنسازی

به طور کلی می توان بدنسازی را در سه فاکتور اصلی و بنیادی تمرین، تغذیه و استراحت خلاصه نمود که هر کدام تکمیل کننده و مکمل دیگری بوده و بدون وجود یکی دیگری چندان تاثیری نخواهد داشت و یا این که بسیار کم اثر می باشد.اگر بحث تغذیه و استراحت را موقتاً کنار بگذاریم و تنها به مقوله تمرین بپردازیم به طور کلی الفبای تمرین را می توان در موازد زیر خلاصه نمود:

۱٫ شناخت تیپ بدنی و ژنتیک و تنظیم برنامه بر اساس آن.

۲٫ انتخاب تعداد روزهای تمرینی در یک هفته و در هر دوره تمرینی.

۳٫ انتخاب نوع عضلات تمرینی در یک جلسه وتقدم و تاءخر تمرین روی آنها.

۴٫ تشخیص تعداد ست های لازم جهت واردآوردن حداکثر فشار به عضله مورد نظر.

۵٫ تعیین نوع یا انواع سیستم های تمرینی.

۶٫ تشخیص تکرارهای لازم در هر ست.

۷٫ تعیین میزان وزنه انتخابی جهت اجرای یک ست با تکرارهای مشخص.

۸٫ انتخاب بهترین حرکات ممکن جهت افزایش حجم عضلات و یا کات عضلانی بر حسب نیاز.

منبع : مجله Muscular Development

۰ دیدگاه

پیام بگذارید.

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.