افزایش کورتیزول اتفاق بدی نیست!

افزایش کورتیزول اتفاق بدی نیست!

افزایش کورتیزول اتفاق بدی نیست!

نتایج شگفت انگیز یک تحقیق: افزایش کورتیزول اتفاق بدی نیست!
افزایش تستوسترون و هورمون رشد تنها تغییر برای افزایش رشد عضلانی بود ،بنا بر این کسانی که بالاترین سطح این هورمون را دارند ،باید بیشترین رشد را در حجم عضلانی به دست آورند.
اما این موضوع به همین سادگی است؟

همه بدنسازان اهل مطالعه شنیده یا خوانده اند که جلسه تمرین باید کمتر از ۴۵ دقیقه باشد چون پس از این محدوده زمانی سطح کورتیزول بسیار بالا میرود.بر اساس تحقیقی که جدیدا به چاپ رسیده افزایش سطح کورتیزول شاید خیلی هم اتفاق بدی نباشد!محققان ۵۶ فرد سالم (بدون سابقه تمرین)را در یک برنامه ۱۲ هفته تمرین مقاومتی تحت بررسی قرار دادند.دانشمندان سطح تستوسترون،هورمون رشد،IGF1 و کورتیزول موجود خون آنها را در پایان این برنامه اندازه گیری کردند.

اگر افزایش تستوسترون و هورمون رشد تنها متغییر برای رشد عضله بود ،در نتیجه آنهایی که سطح بالای این هورمون ها را داشتند باید رشد بیشتر را در حجم عضلانی تجربه میکردند.

بزرگ ترین برنده ها نشان دادند که هورمون رشد و کورتیزول هستند.آنهایی که بعد از تمرین بیشترین افزایش را در سطح کورتیزول داشتند ،بیشترین رشد را در سایز فیبر های عضلانی نوع ۲ مشاهده کردند.بنا بر این اگر اجرای برنامه تمرین در کمتر از ۴۵ دقیقه با هدف کنترل کورتیزول کلید رشد عضله بود گروهی که بیشترین سطح افزایش تستوسترون را داشت باید برمده اصلی در این تحقیقات میشد .

اما جالب است بدانید که بیشترین سطح کورتیزول بعد از تمرین گروهی بود که بیشترین پیشرفت را در هایپر تروفی (سایز)تجربه کرد.
بر اساس اظهارات وانیل وست(مولف اصلی این تحقیقات): این ایده که میتوانید یا اینکه باید کل برنامه تمرین را طوری طراحی کنید که تستوسترون و هورمون رشد را در بدن تحت تاثیر قرار دهید ایده اشتباهی است .در واقع هیچ شواهدی وجود ندارد که از این ایده دفاع کند.

هفته نامه البرز

۰ دیدگاه

پیام بگذارید.

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.