افزایش قد ، واقعیت یا افسانه ؟

افزایش قد ، واقعیت یا افسانه ؟

 افزایش قد ، واقعیت یا افسانه ؟

بحث بلندی قد همواره داغ بوده و هست وخواهد بود .جالب اینجا است که تقریباًهمه از قد خود ناراضی هستند و دوست دارند بلندتر شوند، و همین مسئله هم باعث شده است تا هر روز با تبلیغات عجیب و غریبی مواجه شویم که تقریباًبه همه وعده افزایش قد می دهند!
واقعیت چیست ؟ متخصصان عقیده دارند که قد نهایی هر فرد به مجموعه ای از عوامل وارثتی و محیطی بستگی دارد ، و اینطور نیست که تنها عامل تعیین کننده در این زمینه ، ژنتیک باشد, ورزش ، تغذیه ، وضعیت خواب واسترس را می توان از جمله عوامل محیطی اثر گذار بر قد نهایی فرد دانست .

در این زمینه ، آگاهی از نکات زیر مفید خواهد بود :

رشد قد در طی ۲ سال اول زندگی بسیار سریع است ، به شکلی که یک کودک در ۲ سالگی ، ۵۰ درصد از قد بلوغ خود را بدست می آورد.

رشد قد مجدداً در نزدیکی بلوغ اوج می گیرد . اوج سرعت رشد دختران در ۱۲ سالگی و پسران در ۱۴ سالگی رخ می دهد. قد کامل معمولاًبرای دختران در ۱۶ سالگی و برای پسران در ۱۸ سالگی حاصل می شود.
صفحات رشد استخوان معمولاً حداکثر تا ۲۰ سالگی بسته می شود و پس از آن هیچ دارویی حتی هورمون رشد نیز نمی تواند موجب افزایش رشد قد شود.

در حال حاضر، تنها روشی که برای افزایش رشد قد پس از پایان سن رشد وجود دارد، روش جراحی الیزا روف است که آن هم معمولاًبه دلیل عوارض و مصائب خاص خود توصیه نمی شود.

پس ، بهتر است واقع بین باشید و فریب ادعاهای دیگر را نخورید. نکته دیگری که باید در اینجا به آن اشاره کنم ، توجه خود افراد و والدین آنها نسبت به بلندی قد در سنین رشد است. اگر فرد در این سنین تحت نظر پزشک بوده و از تغذیه مطلوب نیز برخوردار باشد، به راحتی می توان از کوتاه ماندن قد او جلوگیری کرد ؛ اما افسوس که اکثر افراد در این دوران در خواب غفلت هستند و زمانی به خودشان می آیند که کار از کار گذشته !

منبع : jafarpoor.com

۰ دیدگاه

پیام بگذارید.

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.