استروئید اومادرین

استروئید اومادرین

استروئید اومادرین

اومادرین یک فرمول قدیمی از ترکیب چهار نوع تستوسترون صناعی است که امروزه ترکیب شبیه به آن یعنی سوستانون بیشتر تولید می شود. چهار نوع تستوسترون که در ترکیب امنادرین وجود دارد به طور همزمان شروع به عمل کرده ولیکن چنان طراحی شده اند که طول عمر نسبتا طولانی در بدن داشته باشند.

به همین جهت امنادرین نیز شبیه به سوستانون عمل می کند.

با وجود اینکه امنادرین و سوستانون هر دو از ترکیب چهار نوع تستسترون تولید شده اند ولیکن چهار نوع تستوسترون در هر ترکیب متفاوت با نوع دیگر است.هر دو شامل تستسترون فنیل پروپیونات، تستوسترون پروپیونات و تستوسترون ایزوکاپروآت هستند هستند ولیکن تستسترون کاپروآت در امنادرین بجای تستوسترون دکانوات در سوستانون جایگزین شده است.

بسیاری از افراد بدنبال استفاده از امنادرین که غالبأ هم با احتباس آب بالایی همراه است. این پدیده سبب می شود که عضلات پف کرده و آبدار به نظر برسند. مشخصه افرادی که امنادرین مصرف می کنند این است که احتباس آب بالایی در عضلاتشان مشاهده شده، صورت پف کرده، بخصوص در پای چشمها،دارند. در راستای بررسی عوارض جانبی امنادرین می توان بیان کرد که عوارض جانبی امنادرین شبیه به دیگر مشتقات مثل تستوسترون انانتات است. تو انایی بالا در احتباس آب و الکترولیت، بروز آکنه و همچنین بروز رفتارهای پرخاشگرانه و تهاجمی از عوارض جانبی عمده امنادرین بخصوص زمانیکه با د وز بالا استفاده می شود می باشد. تمام این خصوصیات سبب می شود که امنادرین را یک داروی غیر قابل استفاده برای خانمها معرفی کنیم، زیرا که این عوارض در خانمها با شدت بیشتری بروز می نماید.

عوارض بیان شده برای هر فرآورده منهای این مطلب است که امکان دارد درجه خلوص داروی تولیدی توسط شرکتهای مختلف متفاوت باشد. به وفور دیده شده که بعضی از شرکتهای دارو سازی سود جو در داروی تولیدی خود از انواع تستوسترون های بی ارزش با عوارض جانبی بالا استفاده می کنند.

منبع : ایرانی فیتنس

۰ دیدگاه

پیام بگذارید.

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.