آیا مصرف بیش از حد پروتئین مضر است ؟

آیا مصرف بیش از حد پروتئین مضر است ؟

 آیا مصرف بیش از حد پروتئین مضر است ؟

افرادی که میخواهند پرورش اندام کاری حجیم شوند ، باید به پیروی از یک رژیم سرشار از پروتئین روی آورند . برخی افراد به خصوص در ابتدای کار در این مورد مردد هستند و همواره از تاثیرات منفی که این می تواند بر روی آنها داشته باشد ، نگران هستند . در این مقاله ما به انها توصیه می کنیم که به هیچ عنوان در این مورد نگران نباشند و تا آنجا که می توانند از مواد پروتئینی استفاده کنند ،اما به تمرین کردن نیز ادامه دهند . البته در مورد تاثیرات مضر پروتئین بر روی سلامتی افراد زیاده روی شده و ما می گوییم که یک رژیم پر پروتئین برای یک نوجوان هم مضر نیست و به کسانی که اثبات کنند مصرف بالای پروتئین به افراد صدمه می زند یا که منجر به تاثیرات مسمومیت زا بر روی افراد  و ایجاد آسیب های کلیوی میشود ، هدیه میدهیم !

بیشتر از یک دهه است که مطالعات بی شماری بر روی قهرمانانی صورت گرفته که از رژیم هایی بی نهایت پر پروتئین در دوره های بلند مدت پیروی میکنند.

نتیجه همه آزمایشها بر روی عملکرد کلیوی منفی بود و هیچ نشانی از آسیب های وارده نبود . بنابر این افراد مخالف نه تنها دست از این افسانه کشیدند که استفاده از پروتئین به میزان بالا برای کلیه ها  مضر است ، بلکه کاملاً متوجه شدند که عکس این حقیقت نیز مصداق دارد.

برای اینکه یک بدنسازموفق باشید،باید همواره درمسیردرست گام بردارید.مصرف پروتئین به میزان زیاد نیز در طی این مسیر نقش عمده ای دارد.علاوه بر تمرین با وزنه ، ،بدنسازان نیازبه پروتئین دارندتابه مرمت وساخت حجم عضلانی کمک کنند.هرفردباید روزانه به ازای هر۴۵۰گرم ازوزن بدن خودیک گرم پروتئین مصرف کند.برای نوجوانان نیزحداقل مصرف۱۵۰گرم پروتین درروزتوصیه می شود.امیدواریم باگنجاندن میزان قابل توجهی پروتئین دررژیم غذایی خودبه موفقیتی که درارزوی آن هستید،دست بیابید.

البته درپایان این مقاله بایداشاره کردکه برخی ازپروش اندام کارها به اشتباه درزمان مسابقه سعی می کنند که دردوران رژیم مصرف کربوهیدرات وچربی راکاهش داده وتا جا دارند  پروتئین مصرف کنند و به نا آگاه نمی دانند که مصرف  بیش از حدمجازپروتئین،باعث جذب چربی شده ولایه ای برروی عضلات کات شده را می پوشاند،بنابراین دردوران رژیم بایدپروتئین رادرحدمجازوزیرنظرکارشناسان مصرف کنند.شایان ذکراست که این موضوع فقط برای این دوره کوتاه می باشد وصدمه ای به کلیه ودیگراعضای بدن نمی رساند.

منبع : مجله تخصصی پرورش اندام فلکس

۰ دیدگاه

پیام بگذارید.

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.