آشنایی با هورمون گلوکاگون

آشنایی با هورمون گلوکاگون

آشنایی با هورمون گلوکاگون
گلوکاگون با تاثیری کاملا برعکس انسولین ، از لوزالمعده ترشح می شود. گلوکاگون، گلیکوژن را به قند خون و انسولین، قند خون را به گلیکوژن تبدیل می کند. گلیکوژن، گلوکز استفاده نشده ای است که برای تولید انرژی در هنگام نیاز در بافت عضلانی یا کبد ذخیره می شود.

در سالهای ۱۹۲۰، کیمبال و مرلین، هنگام مطالعه شیره های لوزالمعده، ماده ای جدید را با ویژگیهای افزایش دهندگی قند خون کشف کردند.طی سالهای ۱۹۵۰ هم روی گلوکاگون کار شد، اما شناخت کامل از نقش آن در فیزیولوژی و بیماری تا سالهای ۱۹۷۰، که نوعی رادیوایمیونواسی (روشی خاص برای سنجش میزان هورمون در خون بدون نیاز به استفاده از بیواسی) ابداع گردید، حاصل نشد.

بزبان ساده، در صورت مطالعه توالی مراحل گوارش درشت مغذیها تا رسیدن به خون، نهایتا می بینیم که انسولین چربی ذخیره می کند و گلوکاگون چربی را می سوزاند. در صورت دقت در نحوه، کیفیت و کمیت مصرف غذا، فرایند مذکور می تواند سودمند و سلامتی بخش باشد.

منبع : fitnesstips

۰ دیدگاه

پیام بگذارید.

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.