آشنایی با تمرینات کار با وزنه

آشنایی با تمرینات کار با وزنه

آشنایی با تمرینات کار با وزنه
برای رسیدن به بهترین نتیجه در انجام تمرینات با وزنه نکاتی در ادامه مطلب قید شده است که با پیروی از آنها بعد از گذشت چند هفته تغییرات را در  بدن خود حس خواهید کرد.

پرس سینه با هالتر

این حرکت در طول زمان ببشترین تاثیر را در رشد عضلات سینه خواهد داشت. با مقدار کمی کمک گرفتن از عضلات دلتوئید و پشت بازو میتوانید وزنه های بیشتری را در این حرکت جابجا کنید.که باعث تحریک تعداد بیشتری از فیبر های سینه نسبت به هر حرکت دیگری میشود. پرس سینه با وزنه های سنگین را باید بطور معمول در ابتدای برنامه سینه قرار دهید.

جلو بازو با هالتر

هر چند استفاده از دمبل در حرکات جلو بازو مزایای زیادی به دنبال دارد ولی هیچ حرکتی به اندازه جلو بازو با هالتر ایستاده وقتی که به صورت صحیح اجرا شود نمیتواند باعث افزایش ضخامت و پیک جلو بازو شود..یکی از اشتباهات رایج در اجرای این حرکت تاب دادن وزنه برای جابجا کردن آن است که علت آن استفاده از وزنه های بیش از توان است .
زیر بغل هالتر خم

زیر بغل هالتر خم حرکتی بی رقیب در افزایش ضخامت بخش میانی و پایینی عضلات پشت است بدنسازان در این حرکت میتوانند با تغییر فاصله دستها و زاویه اجرای حرکت مقدار فشار بر روی بخشهای مختلف پشت را به دلخواه تنظیم کنند فاصله کمترمیان دستها باعث فشار بیشتر بر بخش پائینی پشت میشود، در حالی که فاصله بیشتر باعث فشار بیشتر بر بخش بالایی و میانی پشت خواهد شد کشیدن میله به سمت بالای شکم باعث فشار بر بخش بالایی و به سمت پایین شکم باعث تاثیر بر بخش پایینی پشت خواهد شد
مچ با هالتر در حالت نشسته

برای بهره برداری کامل از این حرکت اجازه دهید تا میله تا حد ممکن به سمت پایین حرکت کند و پنجه ها تا حد ممکن باز شوند قبل از اینکه وزنه را مجددا به سمت بالا حرکت دهید. برای دستیابی به دامنه کامل حرکتی و در گیری تعدا بیشتری از فیبرهای عضلات ساعد انگشت شست را در زیر میله قرار دهید.

پرس پا

در حالی که اسکوات پدر تمام حرکات است. تقریبا تمام گروهای اصلی عضلانی در بدن برای اجرای صحیح آن به فعالیت وا داشته میشوند ولی پرس پا تنها روی پا فشار اعمال میکند. بنا بر این از نظر اعمال فشار بر چهار سر هیچ حرکتی بهتر از پرس پا نیست
پرس سر شانه هالتر

تمرکز اعمال فشار بر سر شانه ها تا حدودی مشکل است به دلیل پیچیدگی وظرافت این مفاصل. پرس سر شانه با هالتر این امکان را میدهد که توسط جابجا نمودن وزنه های سنگین بطور مطمئن بر ضخامت عضلات سر شانه بیافزائیم اجبار برای همزمان کار کردن شانه ها در حرکت پرس سر شانه با هالتر باعث میشود نیروی بیشتری را نسبت به پرس دمبل به کار بگیریم در هنگام انجام این حرکت سعی کنید از میزی با تکیه گاه ثابت استفاده کنید.

آشنایی با تمرینات کار با وزنه
ساق پا ایستاده

بی شک ساق پا نشسته تاثیر زیادی در افزایش حجم ساق دارد چرا که عضله نعلی شکل زیر عضله دو قلو قرار دارد ولی برای اعمال فشار بهینه بر عضله دو قلو که عضله سطحی ساق پا است و فرم زیبائی ساق پا را به عهده دارد هیچ چیز بهتر از ساق پا ایستاده نیست مانند حرکت مچ مطمین شوید در بخش پایینی حرکت کشش کاملی در عضله ایجاد میکنید.
شراگ با دمبل

شراگز تنها حرکتی است که دامنه کامل حرکت آن از چند سانتی متر تجا وز نمیکند و همین دامنه به شما اجازه میدهد که از وزنه های سنگینی بهره ببرید . پس از مدت کوتاهی متوجه میشوید که عضله خیلی سریع به وزنه های سنگین پاسخ داد همچنین این عضله قوی تر از ان است که تصور میکردید و گاها مجبور میشوید برای نگه داشتن سنگینی دمبل ها از بند لیفت استفاده کنید.

دد لیفت پا صاف

همسترینگ شامل عضلات بلندی هستند که از لگن و مفصل ران تا مفصل زانو کشیده شده اندبه همین دلیل کار مداوم روی عضله پشت پا مانع از رشد کامل این عضله میشود بر ای این که تمام این عضله را وادار به کار کنید با ایجاد کمی خمیدکی در زانو و حرکت باسن عضلات همسترینگ را از بالا تا پایین مجبور به کار و در نتیجه رشد کنید.
دیپ بین دو میز

حرکات زیادی برای پشت بازو وجود دارد ولی به مبارزه طلبیدن آن از طریق اعمال فشار با وزنه های بیشتر از دیپ با وزنه بهتر صورت میگیرد علاوه بر این عضلات جانبی بیشتری در این حرکت درگیر میباشند که منجر به فرم زیبایی در قسمت بازو و پشت بازو میگردد.

منبع : فیتنس تیپس

۰ دیدگاه

پیام بگذارید.

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.